Visita Pastoral (4).- Sta. Maria del Fener i Consell Parroquial ampliat