Mans Unides


Casa de l'Església Santa Maria del Fener
C/ Sant Salvador, 9
ANDORRA LA VELLA
Tel. (+376) 869 865
Campanya contra la fam al món


  Objectius

Sensibilitzar i informar l'opinió pública sobre la realitat dels països en vies de desenvolupament, a fí d'impulsar canvis que promoguin la justicia, donant a conèixer els valors culturals i socials d'aquests pobles.

Finançar projectes de desenvolupament a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Oceania. Aquests projectes són elaborats per persones residents en els països, i tenen com a objectius millorar les condicions de vida de la població.

Els projectes de desenvolupament són:

  • Educatius (Tota persona té dret a l'Educació)
  • Sanitaris (Treballar per la salut: prevenció, vacunació, nutrició, higiene, formació d'agents de sanitat, ...)
  • Socials (Construcció o manteniment de menjadors, d'habitatges, creació de centres socials, ...)
  • Agro-pecuaris (Finançar cooperatives agrícoles i ramaderes per garantir la subsistència de la població)


  Organització

Les persones que treballen a Mans Unides ho fan de forma voluntària, la qual cosa fa que les despeses de gestió i d'administració són mínimes. Els membres de l'equip de Mans Unides col.laboren mitjançant una quota anyal per pagar les despeses ocasionades (telèfon, ...).

Els fonts de finançament provenen de donatius personals, d'entitats púnliques i privades, i de les diferents activitats que es duen a terme durant el temps de Campanya.

Cada any, la Campanya de Mans Unides és durant el mes de febrer. Per donar a conéixer a la població d'Andorra els objectius de Mans Unides, s'organitzen diferents activitats al país (conferències, festivals, cinefórums, ...).


  Membres actuals de la Comissió Permanent

Delegada: Meritxell Farrero

Secretària: Venturina Pujal

Tresoreres: Ma Rosa Babot i Angelina Lanao