Acció Social

Càritas Nacional Andorra 

Fou erigida canònicament amb personalitat jurídica pròpia el 12 d'abril de 1979  pel Bisbe d'Urgell mons. Joan Martí i Alanes. És la federació de les Càritas Parroquials del Principat. Les representa davant els organismes diocesans i internacionals.

Càritas Andorrana treballa per promoure l'acció social organitzada de l'església, erradicar la pobresa entre nosaltres i encaminar la comunió cristiana de béns. Per això, els seus diversos programes (assistència primària, voluntariat, rober, banc d'aliments...) tenen per finalitat no solament socorre les necessitats de les persones, sinó també promoure'n la dignitat i el seu just desenvolupament.

Està dirigida per una Comissió Permanent, de càrrecs voluntaris que representen les Càritas parroquials. Per l'execució dels diversos programes compta amb un equip de professionals.

La seva seu social és a la Casa de l'Església,

C/ Sant Salvador 9 

Tel: +376 806 111 - Mail: caritas.andorra@andorra.ad - Web: http://www.caritas.ad/ 

AD500 Andorral la Vella 

 

 

Mans Unides Andorra 

Organització no governamental pel desenvolupament. A Andorra fou creada l'any 1982.

La seva finalitat és pal·liar la fam al món, lluitant contra les desigualtats, impulsant el compromís social envers els més desafavorits del planeta.Tots els membres de l'equip de mans unides són voluntaris.

Els seus objectius són:

  • Finançar projectes de desenvolupament (educatius, sanitaris, socials i agropecuaris) que els sol·liciten directament des de països de l'Àfrica, l'Àsia i l'Amèrica Llatina. L'objectiu dels projectes és millorar les condicions de vida de les poblacions. Les subvencions van directament als responsables dels projectes.
  • Sensibilitzar i informar l'opinió pública del nostre país sobre la realitat dels països en via de desenvolupament.

La seva seu és a la Casa de l'Església, 

C/Sant Salvador 9, 

Tel: +376 869 865 - Webhttps://mansunides.ad/ 

 

 

Ensenyament 

L'església des de temps immemorial ha promogut l'ensenyament dels nens i nenes de les parròquies d'Andorra. Primer, amb els vicaris - mestres, que tenien les escoles de diferents pobles de les valls, i més tard amb els col·legis de les Religioses de la Sagrada Família (arribaren el març de 1882 a Canillo, després a Andorra la Vella, seguidament a Sant Julià, Encamp i finalment a Escaldes), PP. Pares Benedictins (1934 a Escaldes) i posteriorment amb el col·legi Sant Ermengol (fundat l'any 1965 pel Bisbe Ramon Iglesias i Navarro). 

Càritas parroquial d'Andorra la Vella l'Escola Especialitzada de Ntra. Sra. de Meritxell que comença a funcionar el curs 1971-72. Actualment és regida per una fundació pública. 

La Congregació de les Religioses de la Sagrada Família d'Urgell actualment són titulars de dos col·legis. 

  • Col·legi Janer amb educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i formació professional. Adreça: C/ Roureda Tapada 2, AD500 Santa Coloma - Mail: colijaner@andorra.adWeb: http://www.marejaner.ad/ 
  • Col·legi Sant Ermengol, dirigit per un patronat la seva gestió està encomanada a la Congregació de Religioses de la Sagrada Família d'Urgell educació infantil, primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i el curs d'orientació universitaria. Adreça: C/ Les Canals 86, AD 500 Andorra la Vella - Tel: +376 873 073 - Mail: escola@ermengol.ad - Web: ermengol.ad 

 

 

Casa d'Aina - Servei de colònies

La Casa d'Aina fou inaugurada l'any 1981 i es troba a la parròquia de Canillo. Va ser una iniciativa de mossèn Ramon Rossell, rector de Canillo, que en promogué la construcció i l'ha dirigit fins als nostres dies. A l'estiu organitza tres torns de colònies per a nens i nenes i un campament per a nois i noies. 

La resta de l'any està oberta a institucions i grups que vulguin dur a terme activitats de formació i esplai. Aina gestiona també el Casal Sant Cerni annex a la Casa Rectoral de Canillo i la Borda de Meritxell situada al costat del Santuari de Meritxell per a grups reduïts que busquin uns dies de pau i de silenci. 

AdreçaCasa de colònies Aina, AD100 Canillo - Tel: +376 851 434 - Mail: colonies.aina@andorra.ad - Web: aina.ad